July 23, 2024

Year: 2024

ในปัจจุบันการดำเนินธุรกิจทั้งภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม กำลังก้าวเข้าสู่ยุคแห่งความเปลี่ยนแปลง ไปสู่ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีต่างๆ ทำให้บทบาทหน้าที่การทำงานของกลุ่มคนหรือตลาดแรงงานมีบทบาทลดน้อยลงตามไปด้วย แต่ถึงอย่างนั้นการที่กลุ่มแรงงานส่วนใหญ่กำลังมอง หางานพังงา เพื่อตอบโจทย์รูปแบบการหางานที่มากขึ้น จะช่วยให้พวกเค้าเพิ่มโอกาสในการหางานได้อีกด้วย นอกจากนี้ต้องยอมรับว่าในปัจจุบันองค์กรส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก จากปีที่ผ่านมาทำให้มีหลายองค์กรปิดตัวลงก็ไม่น้อย หรือบางองค์กรก็ต้องมีการปรับตัว เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงจากปัญหาเศรษฐกิจเหล่านั้น บางองค์กรก็มีการปรับลดปริมาณพนักงานลง หรือบางองค์กรก็มีการขอลดเงินเดือนของพนักงาน เพื่อที่พวกเค้าเหล่านั้นจะไม่ต้องแบกรับภาระการขาดทุน ที่เกิดขึ้นกับองค์กรอีกทั้งยังช่วยพยุงให้กลุ่มแรงงานเหล่านั้นบางคน ยังมีงานให้ทำถึงแม้ว่าอาจจะมีบางส่วนที่ต้องถูกปลดออกจากงานก็ตามที...
พอเริ่มอายุมากขึ้นการหางานก็เป็นสิ่งที่คนหางานเริ่มให้ความสำคัญ รวมถึงมีการคัดกรองรายละเอียดของงาน ให้มีความเหมาะสมกับตนเองมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การค้นหาตำแหน่งงานที่เหมาะกับตนเองนั้น ก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายอีกต่อไปเพราะทิศทางการทำงานในปัจจุบัน มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากโดยส่วนใหญ่จะอิงไปกับเทคโนโลยีดิจิทัล ทำให้คนที่ทำงานรุ่นเก่าๆ ก็จะเกิดผลกระทบต่อกระบวนการทำงาน รวมถึงแนวคิดการทำงานเพื่อให้ทันสมัยและเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น บางคนอาจจะไม่เคยมีพื้นฐานหรือความรู้ทางด้านเทคโนโลยีมาเลย ทำให้องค์กรอาจจะต้องมีการอบรมหรือสอนรายละเอียดเหล่านั้นให้แก่พนักงานอีกด้วย แต่สำหรับคนที่เคยมีพื้นฐานความรู้ทางด้านดิจิทัลมาบ้าง ก็อาจจะปรับทิศทางการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น รวมถึงอาจจะมองหา งานพาร์ทไทม์ อื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อช่วยในการตอบโจทย์หลักการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดอีกด้วย...
แน่นอนว่าสิ่งสำคัญที่สุดของการสมัครงานนั้น คือผู้สมัครงานเองต้องรู้ว่าคนเอง มีพื้นฐานความรู้และประสบการณ์ในการทำงานมากน้อยแค่ไหน และมีจุดแข็งจุดอ่อนในการทำงานเป็นอย่างไร จึงจะสามารถกำหนดทิศทางการมองหางานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม หลายคนคงจะเคยมีประสบการณ์ในการทำ งาน มาบ้างแล้วก็จะทราบว่าก่อนหน้านี้งานที่คุณทำมีลักษณะการทำงานที่คุณชอบหรือไม่ ซึ่งบางคนเมื่อมีโอกาสได้ก้าวเข้าไปทำงานร่วมกับองค์กรจริง เมื่อทำงานไปสักระยะหนึ่งก็จะทราบเองว่าตนเองนั้นมาถูกทางแล้วหรือไม่ จากปัญหาที่ได้กล่าวไปแล้วนั้นทำให้ทุกวันนี้คนทำงานประจำส่วนใหญ่ มักจะมีแนวคิดในการมองหางานที่ใหม่หรือต้องการลาออกจากงาน เพื่อที่พวกเค้าจะสามารถค้นหาและทำงานร่วมกับองค์กรที่มีคุณภาพมากขึ้น รวมถึงมีความคาดหวังว่าตนเองนั้นจะสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานให้ดีขึ้นอีกด้วย ในระหว่างทางการทำงานนั้นอาจจะพบเจอกับปัญหาและอุปสรรค์ต่างๆ ทำให้เกิดความท้อแท้และเหนื่อยหน่ายใจ จนถึงขั้นมีความคิดมอง...
ผู้สมัครงานหลายคนมักจะประสบกับปัญหาการ สมัครงาน ที่เมื่อส่งใบสมัครงานไปเท่าไหร่ก็ไม่ได้งานสักที รวมถึงไม่สามารถทราบสาเหตุได้ว่าเป็นเพราะเหตุใด แต่หากคุณลองทำการวิเคราะห์ทิศทางความเป็นไปได้ คุณจะทราบทันทีเลยว่าควรจะปรับที่ส่วนใหญ่ เช่น หากคุณส่งใบสมัครงานไปเท่าไหร่ ก็ไม่ได้รับการติดต่อกลับจากองค์กร นั่นหมายความว่าใบสมัครงานของคุณไม่น่าสนใจ หรือ ประสบการณ์การทำงานและคุณสมบัติของคุณไม่ตรงกับตำแหน่งงานที่องค์กรต้องการนั่นเอง ดังนั้นหากคุณอยากที่จะสร้างโอกาสให้ตนเองได้งาน ก็ลองทำการปรับเปลี่ยนหรือมองหาตัวอย่าง แนวทางการเขียนสมัครงานที่น่าสนใจ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับเอกสารการสมัครงานของคุณได้อีกด้วย สำหรับช่องทางการประกาศงานส่วนใหญ่แล้วในปัจจุบัน...
ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเริ่มก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digital Age) อย่างเต็มตัว ทำให้การดำรงชีวิตของคนส่วนใหญ่ มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ผ่านช่องทางโซเชียล ที่สามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายและการเข้าถึงได้อย่างชัดเจน จะเห็นได้ว่าทุกวันนี้กระบวนการสมัครงานและ หางาน ส่วนใหญ่มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีส่วนร่วมเกือบทุกทาง รวมถึงกระบวนการทำงานขององค์กรต่างๆ อีกด้วย ดังนั้นการปรับตัวให้เข้ากับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนั้น จึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารและพนักงานต้องมีทิศทางการทำงาน รวมถึงแนวโน้มความต้องการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน...