July 23, 2024

Month: April 2024

พอเริ่มอายุมากขึ้นการหางานก็เป็นสิ่งที่คนหางานเริ่มให้ความสำคัญ รวมถึงมีการคัดกรองรายละเอียดของงาน ให้มีความเหมาะสมกับตนเองมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การค้นหาตำแหน่งงานที่เหมาะกับตนเองนั้น ก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายอีกต่อไปเพราะทิศทางการทำงานในปัจจุบัน มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากโดยส่วนใหญ่จะอิงไปกับเทคโนโลยีดิจิทัล ทำให้คนที่ทำงานรุ่นเก่าๆ ก็จะเกิดผลกระทบต่อกระบวนการทำงาน รวมถึงแนวคิดการทำงานเพื่อให้ทันสมัยและเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น บางคนอาจจะไม่เคยมีพื้นฐานหรือความรู้ทางด้านเทคโนโลยีมาเลย ทำให้องค์กรอาจจะต้องมีการอบรมหรือสอนรายละเอียดเหล่านั้นให้แก่พนักงานอีกด้วย แต่สำหรับคนที่เคยมีพื้นฐานความรู้ทางด้านดิจิทัลมาบ้าง ก็อาจจะปรับทิศทางการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น รวมถึงอาจจะมองหา งานพาร์ทไทม์ อื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อช่วยในการตอบโจทย์หลักการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดอีกด้วย...