July 23, 2024

Month: October 2023

งานพาร์ทไทม์ หลายคนมักติดปัญหาเมื่อต้องเข้าไปสัมภาษณ์งานในองค์กรใหญ่ๆ ซึ่งบางครั้งคำถามที่ผู้คัดเลือกหรือฝ่าย HR ทำการสอบถามมานั่น อาจจะเป็นคำถามที่คุณไม่ได้ตั้งตัว หรือไม่ได้คาดคิดมาก่อนก็เป็นได้ ในความเป็นจริงของการตอบคำถามเกี่ยวกับการสัมภาษณ์งานนั้น เรียกได้ว่าไม่มีคำถามที่ตายตัวหรือคำตอบที่ถูกหรือผิด มันเป็นการตอบคำถามในเชิงแสดงความคิดเห็นหรือทัศนคติของผู้สมัครงาน ที่มีต่อสาขาอาชีพนั้นๆ และภาพรวมของกระบวนการทำงาน ซึ่งปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่าการเปิดรับสมัครงานนั้น มีช่องทางการสมัครงานมีให้คนหางานได้เลือกหลากหลายมากยิ่งขึ้นกว่าเมื่อก่อนมาก แถมมีความสะดวกสบายมากขึ้นอีกด้วย เรียกได้ว่าสามารถเข้าถึงกลุ่มคนหางานตรงกลุ่มสาขาอาชีพได้อีกด้วย แต่ปัญหาเหล่านี้ก็อาจจะมีผลกระทบต่อผู้หางานก็เป็นได้...